Gaz ziemny – paliwo do ogrzewania

W dzisiejszym artykule zajmiemy się gazem ziemnym, jednym z najpopularniejszych paliw do celów grzewczych.

Gaz ziemny, albo gaz naturalny (po angielsku: natural gas), to paliwo kopalne, składające się przede wszystkim z metanu CH4. Jest to paliwo bardzo wygodne w użyciu, ale niespecjalnie wygodne w transporcie czy przechowywaniu. Można je bowiem transportować i przechowywać zarówno w postaci sprężonej jak i w postaci skroplonej (LNG).

W typowym przypadku gaz ziemny trafia do naszego domu z gazociągu. Gdy cofnąć się do źródła, wydobywany jest on najczęściej za granicą. W Polsce sporo gazu ziemnego się wydobywa, ale jednak zdecydowanie za mało w stosunku do naszego krajowego zużycia. Gaz ziemny pojawia się w sieci w trzech rodzajach. Mamy gaz ziemny wysokometanowy (GZ-5o) i dwa rodzaje gazu zaazotowanego (GZ-35 i GZ-41,5). Ta liczba w nazwie to liczba Wobbego (*) w MJ/m3n. Wartość opałowa tych gazów jest następująca:

  • GZ-50: >34 MJ/m3n,
  • GZ-41,5: >30 MJ/m3n,
  • GZ-35: >36 MJ/m3n.

Ten gaz o niższej wartości opałowej jest mniej kaloryczny, bo zawiera niepalny azot, stąd zresztą jego nazwa. Nie w każdym miejscu w kraju jest on zresztą dostępny… I logiczne, że jeśli gazociąg koło Twojej działki przesyła właśnie gaz wysokometanowy, to zaazotowanego z niego nie wyciągniesz…

Gaz ziemny jest jednym z najpopularniejszych paliw do celów grzewczych. Z tych wygodnych jest najtańszy. Daje się spalać w kotłach gazowych, które mogą być dobrze zautomatyzowane. A w związku z tym są bezobsługowe i wygodne w użytku. Pozostałe paliwa nadające się do takich kotłów (propan i LPG z butli, olej opałowy) są droższe. Paliwa tańsze nie nadają się do wygodnych kotłów.

Jeśli w Twojej okolicy w najbliższym czasie ma zostać zbudowany gazociąg (np. za kilka lat), kup kocioł gazowy na gaz ciekły (propan). Przez te kilka lat będziesz płacić za ogrzewanie więcej, ale potem zamiana paliwa będzie wymagać tylko wymiany palnika.

Gaz ziemny jest stosunkowo czystym paliwem. W przeliczeniu na jednostkę uzyskanej energii produkuje się z niego kilka razy mniej CO2 niż z węgla. Nie zawiera popiołu, bo niby skąd… Zawiera też bardzo mało siarki, bo jego odsiarczenie ma miejsce zaraz po wydobyciu – wtedy jest całkiem łatwo to zrobić. Dlatego spaliny z gazu ziemnego są relatywnie „czyste” i przyjazne środowisku.

Gaz ziemny doskonale nadaje się do spalania w kotłach kondensacyjnych. Dzięki temu uzyskuje się z tego paliwa więcej energii niż wynosi jego wartość opałowa.

Jeszcze jedna przydatna informacja: gaz ziemny można używać jako paliwo samochodowe. Wtedy nazywa się on CNG. 🙂

(*) Liczba Wobbego jest parametrem, który służy do porównywania paliw gazowych. Jeśli dwa paliwa gazowe mają tę samą liczbę Wobbego, bez kłopotu można je spalać w tym samym palniku. Oblicza się ją dzieląc wartość opałową gazu przez pierwiastek iloczynu: gęstość gazu / gęstość powietrza.

Dodaj komentarz