Obciążenie cieplne – co to za dziwactwo?

Jednym z najbardziej istotnych parametrów budynku z punktu widzenia poprawnego działania ogrzewania jest tzw. projektowe obciążenie cieplne. To właśnie ten parametr jest bohaterem dzisiejszego artykułu.

Obciążenie cieplne to nic innego, jak moc źródła ciepła, która jest potrzebna do utrzymania komfortu cieplnego we wnętrzu budynku, dla określonych (znormalizowanych) warunków. Wyraża się je w watach lub kilowatach i dla typowego nowego domu jest rzędu 6-12 kW. (więcej…)

Sprawność

Dziś kolejna definicja do kolekcji. Tym razem będzie to sprawność, najważniejszy parametr dla każdego urządzenia grzewczego. Bez względu na to, czy jest to piec, kocioł, farelka, kolektor słoneczny itd.

Sprawność według definicji to stosunek mocy otrzymywanej w danym urządzeniu do mocy w to urządzenie włożonej. W przypadku urządzeń grzewczych, energia wprowadzana jest do nich pod postacią paliwa. To oczywiście w przypadku zwykłych kotłów gazowych czy olejowych. Do urządzeń grzewczych na prąd doprowadza się rzecz jasna energię elektryczną. W przypadku paliw ilość energii określa wartość opałowa.

Więc jeśli jest sobie kocioł, który spala w ciągu sekundy litr gazu ziemnego o wartości opałowej 35 MJ/m3 na sekundę, wprowadzana jest do niego w jednostce czasu energia chemiczna paliwa wynosząca 35 MJ/m3 * 0,001 m3/s = 35 kJ/s = 35 kW.
Jeśli ten kocioł w tym momencie produkuje 30 kW ciepła, jego sprawność wynosi 85,7%.
Ale jeśli ma to być kocioł kondensacyjny, może produkować na przykład 37 kW ciepła, a więc osiągać sprawność ponad 105,7%.

Dlaczego więc ta sprawność wynosi ponad 100%? Bo wartość opałowa nie uwzględnia energii, którą można uzyskać skraplając parę wodną.

Wartość opałowa

Dziś króciutki artykuł na temat jednego z najważniejszych pojęć, parametr opisujący kaloryczność paliwa.

Wartość opałowa to ilość energii uwolniona w procesie spalania paliwa. Dla jej obliczania zakłada się, że spaliny zostały schłodzone do temperatury otoczenia a para wodna ze spalin nie uległa skropleniu.

Wartość opałowa używana jest do określenia ilości energii wprowadzonej w paliwie przy obliczaniu sprawności. Ponieważ nie określa ona całej kaloryczności paliwa (energię można uzyskać skraplając parę ze spalin), możliwe jest osiągnięcie sprawności ponad 100%. Mowa tu oczywiście o tzw. kotłach kondensacyjnych.