Wartość opałowa

Dziś króciutki artykuł na temat jednego z najważniejszych pojęć, parametr opisujący kaloryczność paliwa.

Wartość opałowa to ilość energii uwolniona w procesie spalania paliwa. Dla jej obliczania zakłada się, że spaliny zostały schłodzone do temperatury otoczenia a para wodna ze spalin nie uległa skropleniu.

Wartość opałowa używana jest do określenia ilości energii wprowadzonej w paliwie przy obliczaniu sprawności. Ponieważ nie określa ona całej kaloryczności paliwa (energię można uzyskać skraplając parę ze spalin), możliwe jest osiągnięcie sprawności ponad 100%. Mowa tu oczywiście o tzw. kotłach kondensacyjnych.

Dodaj komentarz