Węglowe kotły centralnego ogrzewania

Na dzień dzisiejszy w wielu miejscach węgiel jest najtańszym źródłem ciepła. Jako paliwo węgiel jest tańszy niż olej opałowy, gaz ziemny i ciekły. Bywa tylko droższy od drewna, choć nie w każdym rejonie Polski do tego biopaliwa jest łatwy dostęp.

Różnicy w cenie nie da się podważyć. Niestety, kotły węglowe mają gorszą sprawność niż kotły gazowe, czy olejowe. Kiepsko wyglądają zwłaszcza w porównaniu do kotłów kondensacyjnych. Do tego konieczne jest organizowanie przynajmniej raz do roku dostawy paliwa. Węgiel po zakupie musi leżeć później na hałdzie przed (lub za) domem. Pojemność podajników paliwa do kotłów wystarcza bowiem najwyżej na kilka dni pracy… Pod tym względem kotły na paliwa płynne (gaz, olej opałowy) są jednak znacznie wygodniejsze w użytkowaniu.

Wspomnieć należy o większym obciążeniu dla środowiska przy ogrzewaniu węglem niż innymi paliwami. Węgiel zawiera pewną ilość siarki, ostatnio dąży się do jej zmniejszenia. Analogicznie ma się sprawa z popiołem, choć tu znacznie trudniej jest zmniejszyć jego ilość. Jednym z powodów masowej wymiany kotłów i pieców węglowych kilkanaście lat temu było właśnie zanieczyszczenie powietrza. Domowe kotły spalają węgiel z nienajlepszą sprawnością, praktycznie bez odpylania i odsiarczania spalin. Z tego względu wiele domowych kotłowni węglowych obciąża środowisko znacznie bardziej niż kotłownie gazowe.

Automatyzacja procesu spalania sprowadza się w przypadku kotłów węglowych do podawania paliwa. Co jakiś czas należy uzupełnić zapas węgla w zasobniku nad podajnikiem ślimakowym. Ów podajnik uzupełnia zapas paliwa w komorze spalania. Regulacja procesu polega na zmianie ilości dostarczanego do kotła powietrza. Może być ona prowadzona przez elektroniczny sterownik. Niekiedy sterownik posiada czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniach.

W ofercie producentów kotłów centralnego ogrzewania pojawiają się również kotły zgazowujące węgiel. Przykładowo czeska firma Atmos oferuje kotły zgazowujące, które mogą pracować na węglu (brunatnym) i drewnie. Mogą spalać te paliwa naraz albo osobno. Węgiel powinien być podawany pod postacią brykietu.

Komentarze
Dodaj komentarz