Kotły zgazowujące drewno

Kotły zgazowujące to najlepszy sposób na to, by spalić drewno. Niekiedy określa się je jako: kotły na holzgas (gaz drzewny). Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnię w tym artykule.

Kotły zgazowujące funkcjonują przede wszystkim jako kotły centralnego ogrzewania. Są znacznie bardziej oszczędne niż kotły z tzw. górnym spalaniem. A jak działają?

W procesie spalania w takich kotłach wykorzystuje się procesy zgazowania i pirolizy. W dużym skrócie można powiedzieć, że w jednym miejscu w kotle powstaje palny gaz, dopalany następnie w innym miejscu. Komora zgazowania i spalania są umieszczone bardzo blisko siebie. Co ciekawe, paliwo ładuje się u góry kotła a spalanie następuje poniżej. Odwrotny ciąg spalin jest warunkiem wystąpienia procesu zgazowania.

Gaz palny powstaje w trzech procesach:

  1. uwolnieniu lotnych frakcji (żywice, smoły) pod wpływem ciepła,
  2. niepełnym spalaniu pierwiastka węgla do postaci palnego tlenku węgla CO,
  3. redukcji, gdy przez rozgrzany do czerwoności węgiel drzewny przepływa para wodna i CO2, powstaje wtedy wodór i CO.

Dzięki temu, że proces spalania jest niejako rozłożony na dwa etapy, można go łatwiej kontrolować. Do kotła na gaz drzewny podaje się powietrze w dwóch miejscach. Pierwotne do samego zgazowania i dodatkowe do spalenia powstałego gazu.

Wyprodukowany gaz przepływa w dół urządzenia do komory spalania. Tam jest spalany, powstają spaliny o temperaturze nawet 1 200°C. Spaliny są zawracane i przepływają do komina. Po drodze oddają ciepło do czynnika grzewczego. Aby gaz mógł pokonać taką drogę przez kocioł konieczne jest wymuszenie przepływu przez wentylator. Najczęściej jest to wentylator wyciągowy do spalin.

Holzgas zasadniczo był na początku paliwem do zasilnia silników (można sobie łatwo zbudować takie urządzenie), ale dziś popularność zdobywa przede wszystkim właśnie w ogrzewnictwie.

Komentarze
Dodaj komentarz