Biomasa jako paliwo dla ogrzewania

Jeśli myślisz, że wszystkie paliwa do ogrzewania muszą pochodzić z kopalni, na szczęście nie masz racji. Możliwe jest również wykorzystanie biomasy, odnawialnego źródła energii. Szczęśliwie dla wierzących w istnienie efektu cieplarnianego. Ja do tej grupy nie należę.

Biomasa to z definicji wszystkie substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dzisiejszy artykuł jest tylko wstępnym rozpoznaniem tematu. W przyszłości na tej stronie ukażą się artykuły szczegółowo omawiające każde z wymienionych dziś paliw.

Drewno

Jest to podstawowe odnawialne źródło energii do ogrzewania. Patrząc wstecz okaże się, że pierwotni ludzie wykorzystywali do ogrzewania właśnie drewno. To polana i gałęzie były spalane w pierwszych ogniskach.

Dziś drewno jest paliwem w nowoczesnych systemach grzewczych. Przede wszystkim w kominkach. Ale nie tylko. Kotły zgazowujące również spalają właśnie drewno. Są też zwykłe kotły centralnego ogrzewania, zasilane peletami lub zrębkami drzewnymi. Zazwyczaj wyposażone w podajniki ślimakowe i zasobniki. Pelety i zrębki są drobne, więc łatwo je mechanicznie podawać do palnika.

Słoma

Wydawałoby się, że to paliwo tylko dla dużych kotłowni. W końcu bela słomy nie wejdzie do komory spalania małego kotła centralnego ogrzewania. Ale słomę można przerobić na tzw. brykiet. To paliwo jest bardzo wygodne w transporcie, przechowywaniu i spalaniu. I też może być podawane do kotła mechanicznie.

Owies i inne ziarno

To dość nowa technologia. Palniki na ziarno. Może się okazać, że energia w tonie ziarna jest warta więcej niż to samo ziarno sprzedane do innych celów. Ziarno jest wygodne w transporcie i przechowywaniu. Podobnie jak brykiet, pelet i zrębki, dobrze współpracuje z mechanicznymi podajnikami.

Biogaz

Biogaz to gaz powstały w procesie beztlenowej fermentacji biomasy. Składa się w (mniej więcej) połowie z metanu, głównego składnika gazu ziemnego. Jeśli więc się postarać, może z powodzeniem zastąpić gaz ziemny i być spalane w kotłach gazowych. Najwyżej konieczna będzie wymiana lub regulacja palnika.

Oleje roślinne

Oleje roślinne, np. rzepakowy, mogą zastąpić olej opałowy. Tak samo jak używa się oleju roślinnego do samochodu. Może to wymagać pewnych zmian w instalacji kotła. To paliwo jest bowiem bardziej lepkie niż olej opałowy. Z tego względu palnik może je źle rozpylać, co spowoduje wzrost zużycia paliwa. Lepkość oleju zmniejsza się gdy go podgrzać. I dlatego trzeba go podgrzewać przed spaleniem.

Dodaj komentarz