Automatyka dla domowej kotłowni

W dzisiejszym artykule chciałem przedstawić Wam automatykę stosowaną w domowych kotłowniach. Zanim przejdę dalej, dwa słowa doprecyzowania. Mianem kotłowni określać w tym artykule zespół urządzeń służących do produkcji i rozprowadzenia ciepła po domu, czyli między innymi kocioł centralnego ogrzewania, pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze i zawory. Nie będę zaś określać tym mianem samego pomieszczenia, w którym kocioł i inne urządzenia są zamontowane.

Z definicji, automatyka to zespół urządzeń, które spełniają określone zadania bez konieczności sprawowania nad nimi nadzoru. W przypadku systemów grzewczych, automatyka zastępuje palacza, który kiedyś:

  • sprawdzał temperaturę w pomieszczeniach,
  • sprawdzał temperaturę grzejników,
  • obserwował zmiany pogody, temperatury zewnętrznej,
  • i reagując na powyższe czynniki odpowiednio zmieniał ilość ciepła produkowanego przez centralne źródło ciepła.

Ze względu na funkcje, automatykę systemów grzewczych dzielimy na:

  • automatykę pomiarową,
  • automatykę zabezpieczającą,
  • automatykę regulacyjną.

Automatyka pomiarowa w przypadku małych systemów grzewczych, na przykład w domach jednorodzinnych, niemal nie istnieje. Bo jej celem jest rejestrowanie zmiany różnych parametrów w czasie albo rejestrowanie pewnych wielkości fizycznych. W przypadku dużych systemów grzewczych, na przykład w miastach, służy ona do dokonywania rozliczeń z pojedynczymi odbiorcami. W domu jednorodzinnym nie ma takiej potrzeby, więc automatyka pomiarowa co najwyżej notuje np. czas pracy palnika, czy pompy ciepła, w celach serwisowych.

Automatyka zabezpieczająca służy do tego, by zabezpieczać kocioł i cały układ grzewczy przed wystąpieniem niedopuszczalnych sytuacji. Takie sytuacje to na przykład przekroczenie w instalacji dopuszczalnego ciśnienia (może się pojawić ciśnienie zbyt wysokie, ale i zbyt niskie), temperatury, zmniejszenie przepływu wody przez kocioł albo spadek poziomu wody w kotle, ale także zanik płomienia, ciągu kominowego ale i cofanie się płomienia.

Automatyka regulacyjna jest z punktu widzenia użytkownika i jego rachunków najważniejsza. To ona dba o to, by do pomieszczeń dostarczane było tyle ciepła, ile trzeba — i nie więcej. Jeśli ciepła będzie za mało, stracimy komfort cieplny. Jeśli będzie go za dużo, wzrosną straty ciepła i koszty ogrzewania. Automatyka regulacyjna korzysta z wielu parametrów, by określać zapotrzebowanie na ciepło. I wykorzystuje kilka sposobów na regulowanie ilości ciepła dostarczanego do pomieszczeń, m.in. regulację jakościową (zmieniającą temperaturę czynnika grzejnego w instalacji grzewczej) lub ilościową (zmieniającą ilość czynnika dopływającego w jednostce czasu do odbiorników ciepła).

W kolejnych artykułach przybliżę Wam automatykę regulacyjną i automatykę zabezpieczającą. O tej pomiarowej szkoda wspominać. 😉

Dodaj komentarz